egenerklæring

Jeg er over 18 år

  • Jeg har lest og forstått Sikkerhetsreglene som gjelder for Oslo klatrepark, og gir herved også evt barn (under 18 år) registrert på dette skjemaet tillatelse til aktivitetene hos Oslo klatrepark.
  • Jeg er inneforstått med at hvis noen av deltakerne på dette skjemaet bryter sikkerhetsreglene, kan ikke Oslo klatrepark holdes ansvarlig for konsekvensene. Oslo Klatrepark har dog objektivt erstatningsansvar.
  • Jeg er også inneforstått med at deltakere blir bortvist fra aktiviteten uten refusjon av billetten dersom vedkommede ikke følger sikkerhetsreglene fullt ut.

NB: Bruk av høydeparken kan ved brudd på Sikkerhetsreglene medføre risiko for skade.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.