Flash Icon

Inkluderende

Engasjert

Nyskapende

Hvem er Oslo Klatrepark?

Oslo Klatrepark AS ble stiftet i 01.12.2014. Dette som et resultat av målrettede personers visjon om å skape en samlingsplass, for små og store, i Groruddalen.

Oslo Klatreparks kjerneaktiviteter er klatreløyper i trær.

Vi skal basere våre verdier på å være tolerante, inkluderende, tilgjengelig, engasjerte og nyskapende.

Oslo Klatrepark har som mål å bidra til en sunnere, mer aktiv og spennende hverdag for alle, der man kan utprøve og utvikle sine ferdigheter.

Den skal gi utfordringer på alle nivåer, slik at alle uansett forutsetninger kan oppleve mestring og glede ved fysisk aktivitet.

På sikt skal det også etableres spennende tilleggsaktiviteter.

Oslo klatrepark ønsker både eksisterende og nye kunder hjertelig velkommen. Vi sees!

Klatring og klatreparker er perfekt for motorisk utvikling.

Motorisk utvikling er endringen i motorisk atferd over tid. Barna lærer seg nye bevegelser og forbedrer bevegelsene de allerede har lært, en utvikling som skjer gjennom ulike faser. Jo mer tid barnet får til å øve på ferdigheten, dess mer utvikles den fra å være grov-koordinert til å bli fin-koordinert. Etter mye øving blir ferdigheten automatisert, slik at barnet kan gjøre noe annet samtidig. Kvaliteten på den motoriske utviklingen blir påvirket av miljøet- både fysiske og menneskelige faktorer spiller inn.

(Kilde: Utdanningsdirektoratet)

De grunnleggende særtrekk ved klatring som aktivitet er lekorientering. Man oppnår utvikling av allsidige motoriske ferdigheter som koordinasjon, balanse, styrke, øye-fot-hånd-samspill og smidighet på en måte få andre aktiviteter kan.

Hva er en Klatrepark?

Klatring i tretopps klatrebaner gir en flott opplevelse og mestringsfølelse. Banene har ulik vansklighetsgrad og høyde. Etterhvert som din selvsikkerhet stiger vil hindringer du først så som umulige forseres. Når dagen er omme sitter du igjen med en følelse av at du har flyttet noen grenser.

Banene er plassert fra 0,6 til ca. 14 meter oppe i trærne, man starter på de lave løypene og jobber seg oppover. Mellom hver løype lander man på bakken og man kan da velge om man skal ta neste løype. Gjestene utstyres med hjelm og en klatresele som har doble karabinkroker og en rulle.

Grunnelementet for et hinder er en forbindelse mellom to trær med flere stålwirer, hvorav en fungerer som en sikkerhetsline som man er koblet fast i. Stålwirene monteres slik at de ikke gjør skade på bark eller ved.

Selve aktiviteten går ut på å komme seg fra tre til tre ved ulike teknikker som gå, krabbe, springe, balansere, svinge (Tarzanhopp), hoppe, rulle etc. Starten av et hinder utgår fra en plattform som omkranser treet og fungerer som hvilested mellom de ulike hindrene. Plattformene festes på treet på samme måte som wirer uten å skade bark eller ved.

Du vil finne mange Ziplines i parken. En Zipline er en stålvaier som man kobler seg på med en rulle og kjører gjennom luften til en "landingsplass".

Hvor finner du oss?

Vi holder til på Groruddalen i Oslo i Trondheimsveien 644, 0964 Oslo