Hvem er vi?

Oslo Klatrepark AS ble stiftet i 01.12.2014. Dette som et resultat av målrettede personers visjon om å skape en samlingsplass, for små og store, i Groruddalen.

Oslo Klatreparks kjerneaktiviteter er klatreløyper i trær.

Vi skal basere våre verdier på å være tolerante, inkluderende, tilgjengelig, engasjerte og nyskapende.
Oslo Klatrepark har som mål å bidra til en sunnere, mer aktiv og spennende hverdag for alleder man kan utprøve og utvikle sine ferdigheter.

Den skal gi utfordringer på alle nivåer, slik at alle uansett forutsetninger kan oppleve mestring og glede ved fysisk aktivitet.

På sikt skal det også etableres spennende tilleggsaktiviteter.

Oslo klatrepark ønsker både eksisterende og nye kunder hjertelig velkommen. Vi sees!

Om barn og ungdom

Klatring og klatreparker er perfekt for motorisk utvikling.

Motorisk utvikling er endringen i motorisk atferd over tid. Barna lærer seg nye bevegelser og forbedrer bevegelsene de allerede har lært, en utvikling som skjer gjennom ulike faser. Jo mer tid barnet får til å øve på ferdigheten, dess mer utvikles den fra å være grov-koordinert til å bli fin-koordinert. Etter mye øving blir ferdigheten automatisert, slik at barnet kan gjøre noe annet samtidig. Kvaliteten på den motoriske utviklingen blir påvirket av miljøet- både fysiske og menneskelige faktorer spiller inn. 

(Kilde: Utdanningsdirektoratet) 

De grunnleggende særtrekk ved klatring som aktivitet er lekorientering. Man oppnår utvikling av allsidige motoriske ferdigheter som koordinasjon, balanse, styrke, øye-fot-hånd-samspill og smidighet på en måte få andre aktiviteter kan.