Grupper

Vi har egne priser for grupper avhengig av antall og pakke som ønskes. Vi kan tilby leie av lokaler, servering i tillegg til klatringen.

Flash Icon

Inkluderende

Engasjerte

nyskapende

Bestilling for grupper til Oslo Klatrepark, Groruddalen

Vi har egne priser for grupper avhengig av antall og pakke som ønskes. Vi kan tilby leie av lokaler, servering i tillegg til klatringen.

Send oss en forespørsel hvis du har noen spørsmål.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.