Våre sikkerhetsregler

Flash Icon

Inkluderende

Engasjerte

Nyskapende

Det er ingen formelle ferdighetskrav for å delta i aktivitetene våre.

Du må ha signert Egenerklæring og gjennomgått sikkerhetsopplæring før du deltar på noen av aktivitetene i klatreparken.

 • Klatring i barneløypa er unntaket. Hvis man benytter seg av denne, uten å ha gjennomgått sikkerhetsopplæring og leid utstyr, gjøres på eget ansvar.
 • Det er forbudt å benytte øvrige aktiviteter uten å ha gjennomgått sikkerhetsopplæring.
 • Alle skal gå igjennom sikkerhetsopplæring en gang i året.
 • Vær sikker på at du har forstått det som gåes igjennom på sikkerhetsopplæringen.
 • Du har ansvar for din egen og dine barns sikkerhet i klatreparken.
 • Personer under 18 år skal ha godkjenning av foresatt for å delta på aktiviteter.
 • Barn under 12 år skal være i følge med en voksen over 18 år hele tiden. Se skilt ved den aktuelle løypa for ytterligere informasjon.

Sikringsutstyr

 • Selen skal til enhver tid sitte stramt.
 • Dersom du tar av eller er usikker på om selen sitter riktig, ta umiddelbart kontakt med en av våre instruktører for sjekk av sele.
 • Hjelmen skal sitte riktig/godt på.
 • Sikringsutstyret (karabinere og trinse) skal behandles med respekt.

Aktiviteter

 • Løypene har høyde -og alderskrav, les på skiltet før du benytter aktiviteten.
 • Pass på at du ALLTID er forsvarlig sikret når du beveger deg i løypene/hinderne.
 • Løypene våre er beregnet på å ha en person i ett hinder av gangen.
 • På plattformene mellom hvert hinder kan det oppholde seg inntil 3 personer. Vent til det er ledig plass på plattformen før du beveger deg ut på hinderet.
 • Vær sikker på at det ikke er noen andre på zip-linen før du kobler på trinsa.
 • Ikke ta på zip-linen når du er i bevegelse.

Annet

 • Ved eventuelle feil eller mangler ved anlegget skal personalet straks kontaktes.
 • Skader og nestenulykker skal innrapporteres omgående.
 • Bruk av drone for filming i parken er strengt forbudt.

Adgang til aktivitetene er ikke anbefalt for:

 • Personer med hjerte- eller lungeproblemer
 • Personer med rygg- eller nakkeskade.

Konferer med din lege før aktivitetene benyttes

Adgang til aktivitetene er ikke tillatt for:

 • Gravide.
 • Maksimal vekt for klatrere: 120 kg.
 • Personer påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
Sign declaration